Ayetel Kürsi okunuşu ve meali

Cinler ile ilgili Bilgi Forumu

Ayetel Kürsi okunuşu ve meali

13 Nisan 2018 Dualar 0
 • Ayetel Kürsi’nin Okunuşu

  Bismillahirrahmânirrahîm.
  255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, 
  lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
  ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, 
  velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
  velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

  Ayetel Kürsi’nin Anlamı

  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
  255- Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, 
  bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. 
  Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
  Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. 
  O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
  ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

 • ayetel kürsi Ayetel Kürsi okunuşu ve meali Ayetel Kürsi okunuşu ve meali ayetel kursi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir